พัทธ์ธีรา ศรีพระจันทร์

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และการตลาด