โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Design thinking: ออกแบบการสอนอย่างไร ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
09Dec

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Design thinking: ออกแบบการสอนอย่างไร ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Design thinking: ออกแบบการสอนอย่างไร ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อบรมวันที่ 14 – 15 ธ.ค. 2563 ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

รายละเอียด
ศูนย์ SHEE คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเรียนเชิญอาจารย์ อาจารย์แพทย์ และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Design thinking: ออกแบบการสอนอย่างไร ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รับสมัครเพียง 40 ท่านเท่านั้น

Design Thinking เป็นกระบวนการที่ทำให้ท่านเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง โดยให้ “ผู้เรียน” เป็นศูนย์กลาง เพื่อช่วยให้เห็นข้อติดขัดในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ไปถึงขีดสุด ผ่านกระบวนการค้นหาไอเดีย ระดมสมอง ที่สร้างแนวทางใหม่ๆให้ตรงใจผู้เรียน และมีการสร้างต้นแบบกิจกรรม และนำไปทดลองใช้เพื่อสร้างเป็นแนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสิริภัทสร / คุณภาณุมาศ โทร. 0 2419 9978 , 0 2419 6637 หรือ https://bit.ly/33KIg2K

 

ที่มา
https://www.facebook.com/siriraj/photos/a.243957410521/10158963953060522/