โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การเรียนรู้แบบ Active Learning ตอน Blended learning
09Dec

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การเรียนรู้แบบ Active Learning ตอน Blended learning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การเรียนรู้แบบ Active Learning ตอน Blended learning
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1514 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอบรมแบบ Webinar

 

รายละเอียด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเรียนเชิญอาจารย์ อาจารย์แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การเรียนรู้แบบ Active Learning ตอน Blended learning อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://shee.si.mahidol.ac.th/…/merd-all…/1095-act-63…

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณภาณุมาศ / คุณสิริภัทสร โทร. 0 2419 9978 / 0 2419 6637

 

ที่มา
https://web.facebook.com/siriraj