โครงการอบรมพัฒนาทักษะศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณค่าในงานผ่าน “RDU Model”
13Jan

โครงการอบรมพัฒนาทักษะศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณค่าในงานผ่าน “RDU Model”

โครงการอบรมพัฒนาทักษะศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณค่าในงานผ่าน “RDU Model”
วันที่ 20-22 มกราคม 2564 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ห้องประชุม ชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กฯ

 

รายละเอียด
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณค่าในงานบุคลากรด้านการแพทย์ “RDU Model” ในหัวข้อ “Crisis Communication Workshop” การสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจในวิกฤตภัยสุขภาพ

 

ค่าใช้จ่าย
หลักสูตร 3 วัน เปิดรับสมัครจำนวน 70 ท่าน อัตราค่าสมัคร 3,000 บาท/ท่าน (รวมค่าอาหารและเอกสารประกอบคำบรรยาย)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณมุก ID Line 080 624 0030 โทร.091 120 4408 เวลา 08.00-16.00 น. (วันเวลาราชการ)

 

ที่มา
bit.ly/2ETgmbJ