เปิดจองแล้ว โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์" (Senior Housing Zone)
19Mar

เปิดจองแล้ว โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” (Senior Housing Zone)

เปิดจองแล้ว โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” (Senior Housing Zone)
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” (Senior Housing Zone) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


ผู้สนใจสามารถรับชมรายละเอียดโครงการได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/…/announc…/06nov2020-1550  และสามารถจองได้ที่ http://senior-complex.treasury.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 0 2142 2276 และ 0 2142 2283

 

ที่มา
https://www.facebook.com/ramathibodi