16Mar

อบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยขั้นสูง”

วันที่ 26-27 เมษายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น.
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

 

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยขั้นสูง”
สามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code ในโปสเตอร์ หรือคลิกตามลิงก์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd3…/viewform ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 2244 3928

 

ที่มา
https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity/