อายุรศาสตร์ไต
30Jul

หนังสือ Pocket Nephrology

รายละเอียด

หนังสือ Pocket Nephrology
บรรณาธิการ โดย บัญชา สถิระพจน์, พามิลา ทรรศนะวิภาส, อำนาจ ชัยประเสริฐ, เนาวนิตย์ นาทา และ อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

 

ค่าใช้จ่าย/ราคา

ราคาเล่มละ 350 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สั่งได้ ทางไปรษณีย์ ผ่าน email : kidneypmk2015@gmail.com
หรือซื้อได้ที่ หน่วยวิจัยโรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ (อาคารที่มีร้าน S&P ด้านล่าง) โทร. 063-989-0341

 

 

ที่มา www.facebook.com