หนังสือเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
25Nov

หนังสือเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

หนังสือเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ


รายละเอียด
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จำหน่ายหนังสือเวชศาสตร์ผู้สูงอายุออนไลน์ ดังนี้

1. การบูรณาการด้านสุขภาพและสังคมเพื่อการมีอายุยืน (Integrated Health and Social Care for Longevity) ราคาเล่มละ 250 บาท (จัดส่ง 300 บาท/EMS)


2. นวตกรรมทางสุขภาพและสังคม สำหรับประชาชนผู้สูงอายุ (Health and Social Innovations for Aging Populations) ราคาเล่มละ 200 บาท (จัดส่ง 250 บาท/EMS)


3. ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี (Challenges and Solutions for Health Aging) ราคาเล่มละ 300 บาท (ค่าจัดส่ง 380 บาท ฟรี EMS)


4. พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น (Gerontology and geriatrics for primary care practice) ราคาเล่มละ 300 บาท (จัดส่ง 400 บาท ฟรี EMS)


5. การจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ (Emergency management for the elderly) ราคาเล่มละ 220 บาท (จัดส่ง 300 บาท EMS)


6. การจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ (Nutritional management in the elderly) ราคาเล่มละ 220 บาท (จัดส่ง 300 บาท/EMS)


ทำการสั่งซื้อได้ที่ QR

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย โทร.0 2419 8398

 

ที่มา
https://www.facebook.com/thaigeron.or.th