สโลหิต
30Jul

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัด Webinar เป็นครั้งแรก Symposium

รายละเอียด

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัด Webinar เป็นครั้งแรก

 

Symposium เรื่อง COVID-19: The Role of Hematologists ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น.

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ us02web.zoom.us