จดหมายยกเลิก
30Jul

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ขอแจ้งยกเลิกการอบรมระยะสั้นประจำปี 2563

รายละเอียด

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย  ขอแจ้งยกเลิกการอบรมระยะสั้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เป็นวันที่ 10 – 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย  โทร. 0 2716 6874

 

 

ที่มา www.idthai.org