ต่อมไร้ท่อ
30Jul

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 35

รายละเอียด

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย จัดงานอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

โดยผู้ที่สนใจ สามารถสแกน QR-code ลงทะเบียนงานประชุมได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร.0 2716 6661 ต่อ 1041,0 2716 6337  หรือ bit.ly