อุรเวชช์
30Jul

ประชุม “Pulmonary Sleep Medicine Board Review”

รายละเอียด

เรียนเชิญแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุม “Pulmonary Sleep Medicine Board Review”

 

online course โดย Sleep assembly สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ค่าใช้จ่าย/ราคา

ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2563 scan QR code เพื่อลงทะเบียน ฟรี! ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

 

 

ที่มา bit.ly