27Sep

หนังสือใหม่ จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

รายละเอียด

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือ เรื่อง “การรับปรึกษาผู้ป่วยในทางอายุรศาสตร์ Inpatient Medical Consultation”

 

บรรณาธิการ โดย ศ. พญ. ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ศ. พญ. นิจศรี ชาญณรงค์ และ รศ. นพ. สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

 

เนื้อหา รวมปัญหาสำคัญที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย 63 เรื่อง  จำนวน เกือบ 700 หน้า จากทุกสาขาวิชา โดยอาจารย์จากหลากหลายสถาบัน

 

จำหน่าย ราคาพิเศษ เล่มละ 550 บาท จากราคาปก 700 บาท

 

พิเศษ ถ้าสั่งซื้อพร้อมหนังสือ เรื่อง “การรับปรึกษาผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์” รวม 2 เล่ม จำหน่ายในราคา เพียง 1,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสมถวิล โทร. 0 2716 6744 ต่อ 12 หรือ 081 450 4719
หรือติดต่อ RCPT Online Shop ได้จาก QR Code ที่แนบมา พร้อมจัดส่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ที่มา http://www.rcpt.org/onlineshop/shop/list.php