บริจาคสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยขาดทุนทรัพย์โรคระบบประสาท
19Mar

บริจาคสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยขาดทุนทรัพย์โรคระบบประสาท

บริจาคสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยขาดทุนทรัพย์โรคระบบประสาท
มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยขาดทุนทรัพย์โรคระบบประสาท ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า สแกนสมทบทุนได้ที่ QR CODE
พร้อมส่งหลักฐานการโอนพร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร. ระบุวัตถุประสงค์ แล้วส่งมาที่เมลล์ pnifoundation55@gmail.com

 

ที่มา
https://www.facebook.com/มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา