31Mar

ขอเชิญร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการวิจัยจีโนมิกส์ ประเทศไทย

รายละเอียด

โครงการวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย  แผนกเวชพันธุศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับอาสาสมัคร GENOMICS THAILAND เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Genomic Thailand เพื่อพัฒนาทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์ประเทศไทย เป้าหมายศึกษา 5 กลุ่มโรคสำคัญ 1.โรคมะเร็ง 2.โรคหายาก 3.โรคเรื้อรัง 4.โรคติดเชื้อ 5.การแพ้ยา

 

ค่าใช้จ่าย
รัฐบาลตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งหมด (whole genome sequencing) ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกเวชพันธุศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร.095 716 6074 หรือ 0 2354 3984

 

ที่มา
https://www.facebook.com/pmkmed