"ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคร่างกาย เพื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์"
13Nov

“ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคร่างกาย เพื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์”

“ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคร่างกาย เพื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์”

 

รายละเอียด
โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต “ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคร่างกายเพื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์” ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคร่างกายได้ทาง QR Code หรือ https://drive.google.com/…/16ljcbBP9Nzu6irV…/view

 

สอบถามข้อมูลและลงทะเบียนได้ที่
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 02 206 2900 ต่อ 60117 หรือ 60118

 

ที่มา
https://www.facebook.com/PR.Rajavithi