หนังสืออายุรศาสตร์
30Jul

การรับปรึกษาผู้ป่วยในทางอายุรศาสตร์ Inpatient Medical Consultation

รายละเอียด

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือ เรื่อง “การรับปรึกษาผู้ป่วยในทางอายุรศาสตร์ Inpatient Medical Consultation”

 

บรรณาธิการ โดย ศ. พญ. ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ศ. พญ. นิจศรี ชาญณรงค์ สุพจน์ รศ. นพ. พงศ์ประสบชัย

 

เนื้อหา รวมปัญหาสำคัญที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย 63 เรื่อง  จำนวน เกือบ 700 หน้า จากทุกสาขาวิชา โดยอาจารย์จากหลากหลายสถาบัน

 

ค่าใช้จ่าย/ราคา

จำหน่าย ราคาพิเศษ เล่มละ 550 บาท จากราคาปก 700 บาท
พิเศษ ถ้าสั่งซื้อพร้อมหนังสือ เรื่อง “ การรับปรึกษาผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์ ” รวม 2 เล่ม จำหน่ายในราคา เพียง 1,000 บาท

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณสมถวิล โทร. 0 2716 6744 ต่อ 12 หรือ 081 450 4719
หรือติดต่อ RCPT Online Shop ได้จาก QR Code ที่แนบมา

qr code

 

 

 

 

 

 

 

พร้อมจัดส่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา www.rcpt.org