2-day PMK Neurology Conference 2020
13Nov

2-day PMK Neurology Conference 2020

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม วิชาการ 2-day PMK Neurology Conference 2020 จัดโดย แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร.0 2763 3278

 

ที่มา https://pmkneurology.com/2-day-pmk-neurology-conference-2020/