การประชุมวิชาการ PMK Cardiology Review 2020
13Nov

การประชุมวิชาการ PMK Cardiology Review 2020

วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 พฤศจิกายน 2563

 

รายละเอียด
แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมวิชาการ PMK Cardiology Review 2020: “The Weekend” แบบ Virtual Meeting

 

ลงทะเบียนเพื่อรับฟังแบบออนไลน์ ฟรี ได้ที่
https://www.cardiopmk.com/pmk-cardiology-review

 

ที่มา https://www.cardiopmk.com/