30Jan

โครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข”

ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2564 ณ ห้องกระจก ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี และ Online

 

รายละเอียด
โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และ World diabetes foundation ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team and health care volunteers) ขึ้น โดย (Onsite) ห้องประชุมจำกัดที่นั่ง จำนวน 80 คน เท่านั้น  และ (Online) Vitual conference จำนวน 1,000 คน

 

ค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://empowerment-dmteam.com

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณรัฐนนท์ กำหนดความ (น้องโจ้) 098259 6234 คุณนันทพร โขนงน้อย (น้องหมิว) สำนักงานโทร. 0 2206 2957

 

ที่มา
https://www.facebook.com/weloveMT/