โครงการเพิ่มพูนทักษะทางด้านประสาทวิทยาแก่แพทย์ทั่วไป รุ่นที่ 9
04Jan

โครงการเพิ่มพูนทักษะทางด้านประสาทวิทยาแก่แพทย์ทั่วไป รุ่นที่ 9

วันพุธที่ 13 – วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 รูปแบบ Live virtual conference


รายละเอียด

กลุ่มงานประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะทางด้านประสาทวิทยาแก่แพทย์ทั่วไป รุ่นที่ 9 (Neurology for Non-Neurologist) ในหัวข้อ “Neurological Problems in General Hospital” เน้นการเพิ่มพูนทักษะทางด้านประสาทวิทยาแก่แพทย์ทั่วไป โดยเน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เหมาะกับแพทย์ทุกระดับ การประชุมแบบ Live virtual conference ลงทะเบียนได้ที่ https://pninn2021.com หรือ QR code ใน Poster หมดเขตวันที่ 12 มกราคม 2564 แพทย์จากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ลงทะเบียนฟรี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณปัทมรัศม์ กลุ่มงานปราสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา โทร.094 292 4414, 0 2306 9813


ที่มา

FB: Prasat Neurology