งานประชุม Thai International Congress of Perioperative Medicine ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
12Nov

งานประชุม Thai International Congress of Perioperative Medicine ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุม Thai International Congress of Perioperative Medicine และ 50 years anniversary of the Royal College of Anesthesiologists of Thailand ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว การประชุมเป็น hybrid มีทั้ง onsite และ online

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.081 701 8345

 

ที่มา www.periopmedbangkok2020.com