30Jan

งานประชุมวิชาการ วันวัณโรคโลก

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 โซน C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และรูปแบบ Online

 

รายละเอียด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหน่วยปฏิบัติการวิจัยวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ วันวัณโรคโลก “World TB Day 2021 : The Clock is Ticking ”

สามารถเลือกลงทะเบียนเข้ารับฟังบรรยาย หรือรับชมออนไลน์ได้ที่ QR Code ในโปสเตอร์

 

ค่าใช้จ่าย
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.0 2256 5135

 

ที่มา
https://www.facebook.com/DivisionOfTuberculosis/