การอบรม  RCPT Clinical Research Education
13Dec

การอบรม  RCPT Clinical Research Education

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

 

รายละเอียด
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนอายุรแพทย์สมาชิก แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์สาขาต่อยอด เข้าร่วมการอบรม  RCPT Clinical Research Education รูปแบบเป็น Hybrid  (face to face + zoom meeting)
– ลงทะเบียน แบบ Face to Face  รับจำนวนจำกัด 35 คนเท่านั้น, แบบ Zoom Meeting รับจำนวนสูงสุดได้ 400 account
– ช่องทางการลงทะเบียน: ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน google form  เท่านั้น  https://docs.google.com/…/1SL0oa2JIfenvryOf…/viewform…

 

ค่าใช้จ่าย
ฟรีค่าลงทะเบียน เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวนจำกัด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
– ปิดรับลงทะเบียน 15 ธันวาคม 2563 กรณีจำนวนผู้ลงทะเบียนเต็ม จะปิดรับก่อนวันที่กำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร.0 2716 6744 ต่อ 20,081 450 4719

 

ที่มา
https://www.facebook.com/rcpt.org