การอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2564
29Dec

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม Mayfair A ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

รายละเอียด
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมเท้าเบาหวาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2564 เรื่อง “ Diabetic foot : multidisciplinary training program ”
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้ที่ QR CODE ในโปสเตอร์ หรือ https://www.dmthai.org/index.php/conference/1044-63-10-001

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0 2716 5412,084 468 0711

 

ที่มา https://www.dmthai.org/index.php/conference/1044-63-10-001