การประชุมวิชาการ The 4th Rheumatology Review
03Dec

การประชุมวิชาการ The 4th Rheumatology Review

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

 

รายละเอียด
มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ แผนกรูมาติก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมวิชาการ The 4th Rheumatology Review “Systemic Vasculitis Review and Real Case Presentations”

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
จ.ส.อ.หญิง ดาราวัลย์ ชมนาค แผนกรูมาติก กองอายุรกรรมโทร.0 2354 7980

 

ที่มา https://www.facebook.com/IDVmag/