การประชุมวิชาการ Chula ID Weekend 2021
05Jan

การประชุมวิชาการ Chula ID Weekend 2021

วันเสาร์ที่ 16- วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ห้อง 1301 ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


รายละเอียด
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Chula ID Weekend 2021 “Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases : เชื้อโรครอบตัว ”


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณปนัดดา ขำนิพัทธ์ โทร. 0 2256 4000 ต่อ 80506-7 หรือ p_khumniphat@yahoo.com


ที่มา
https://web.facebook.com/ChulaID