การประชุมวิชาการ 30th Two Days in Cardiology
13Nov

การประชุมวิชาการ 30th Two Days in Cardiology

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10- วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน จ.เพชรบุรี

 

รายละเอียด
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ 30th Two Days in Cardiology ปีนี้การประชุมจัดแบบ Hybrid ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถฟังการบรรยายแบบ face to face (รับได้ตามจำนวนที่นั่ง first come first serve) หรือจะฟังบรรยายแบบ virtual Meeting ก็สามารถทำได้ โดยผู้ฟังที่ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับ CODE ไปพร้อมกับการ Confirm การลงทะเบียน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย โทร.0 2718 0060-64

 

ที่มา http://www.thaiheart.org/