การประชุมวิชาการ 14th Annual GI meeting
13Nov

การประชุมวิชาการ 14th Annual GI meeting

วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสโมสรชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รายละเอียด
ศูนย์วิจัยโรคระบบทางเดินอาหาร ร่วมกับหน่วยทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ 14th Annual GI meeting หัวข้อ Empowering Gastroenterology in 2020

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณนพวรรณ รอดนารี โทร. 062-372-9769

 

ที่มา http://www.med.tu.ac.th/webmed/?p=3746