การประชุมวิชาการ 104 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช
27Jan

การประชุมวิชาการ 104 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช

ระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


รายละเอียด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ 104 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช : Siriraj Medicine Beyond the Best Practice รูปแบบการประชุมมีทั้ง Onsite และ Online


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวีรนุช  ยึนประโคน หน่วยวิจัยและวิชาการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร. 0 2419 7767-9 ต่อ 108 , 0 2419 8801


ที่มา
http://www1.si.mahidol.ac.th/…/conference/sm_index.php…   / https://www.facebook.com/siriraj/