การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
12Nov

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

รายละเอียด
กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 หัวข้อ Practical Points in Pediatric Pulmonary Disease ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร”คุ้มเกล้าฯ”

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุพัตรา แคสันเทียะ โทร. 0-2534-7306
e-mail: asiriluk@yahoo.com, line ID: por112528

 

ที่มา http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/