การประชุมวิชาการออนไลน์ วาระครบ 60 ปี หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวช ศิริราช
03Dec

การประชุมวิชาการออนไลน์ วาระครบ 60 ปี หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวช ศิริราช

ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 การจัดประชุมเป็นแบบระบบออนไลน์

 

รายละเอียด
หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ วาระครบ 60 ปี หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวข้อ “ Update in Gynecologic Endocrinology Treatment ”

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร.0 2419 7000 ต่อ 4657-8

 

ที่มา https://www.facebook.com/sirirajobstetricsgynecology/