การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 10
25Nov

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

 

รายละเอียด
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “Trend of Human Rabies Prophylaxis: Toward Optimal Immunization”

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายลงทะเบียนงานประชุม สถานเสาวภา โทร.0 2252 8255

 

ที่มา
http://www.qsmi-rabies2020.com/