บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค พลัส จำกัด

เป็นทีมงานที่ดำเนินงานมากว่า 8 ปี เราให้บริการออกแบบและดูแลเว็บไซต์ บริการจัดทำ และบริหาร Social media หลัก ๆ ทั้ง Facebook, Line@, YouTube, Twitter, Instagram รวมทั้งการทำ Online Advertising ผ่านช่องทางสำคัญ ๆ นอกจากนี้เรายังมีทีมรองรับงาน Graphic design งาน VDO งาน Content หลากหลายรูปแบบ

มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดเป้าหมายในการทำงานและการบริการลูกค้าในลักษณะหุ้นส่วนธุรกิจหรือ partner เป็นสำคัญ นั่นหมายถึงว่า “ภาระงานของทีมงานจะเสร็จ เมื่องานของลูกค้าสำเร็จตามเป้าหมายเท่านั้น” สอบข้อมูลเพิ่มเติม  

ช่องทางการติดต่อ

Phone: 0 2580 6838
Fax: 0 2580 6636-8 ต่อ 108

70 ซอยติวานนท์ 24 ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

cimjournal01@gmail.com

แผนที่การเดินทาง

Always strive for better work. Never stop