ใส่หน้ากาก
31Mar

ใส่หน้ากากอย่างไร ให้ถูกหลักอนามัย และปลอดภัยจากโควิด-19

ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกเข้าสู่ภาวะวิกฤตจากการติดเชื้อโควิด-19 (COVID -19) ถือเป็นโรคติดต่ออันตราย ซึ่งประชาชน

ปวดศีรษะ
30Mar

ปวดศีรษะ (ตอนที่ 1)

ภาวะปวดศีรษะเป็นภาวะผิดปกติทางระบบประสาที่ทพบบ่อยที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีใครที่ไม่เคยปวดศีรษะ ภาวะนี้มีทั้งการปวดศีรษะแบบรุนแรง