Banner AD
08Feb

งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 6

รูปแบบ Onsite ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ สาธร ติด BTS สถานีสุรศักดิ์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564