การประชุมวิชาการประจำปี 2564 และ Workshop ครั้งที่ 10
06Jan

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิชาการประจำปี 2564 และ Workshop ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รูปแบบ online

 

รายละเอียด
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ทางสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย จึงขอปรับเปลี่ยนการประชุมวิชาการประจำปี 2564 และ Workshop ครั้งที่ 10 ในหัวข้อเรื่อง New Scientific Discoveries and Technologies in Dementia เป็นรูปแบบ online

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ที่  https://thaidementia.mconferenceplus.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย โทร.0 2716 5995 หรือ E-mail:dementiadat@gmail.com

 

ที่มา
https://web.facebook.com/thaidementia