งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563
19Nov

งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2563 – 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น.
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ในรูปแบบ Virtual Conference ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.med.cmu.ac.th/ccem2020/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
คุณธมลวรรณ สายแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โทร. 053 938 796, 095 471 9130

 

ที่มา
https://www.med.cmu.ac.th/ccem2020/