เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
03Dec

งานประชุมวิชาการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564 

ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 รูปแบบงานประชุมเป็นแบบ online

 

รายละเอียด
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564 “Life support in COVID-19 era”  สามารถลงทะเบียนได้ที่ Scan QR code ในโปสเตอร์ หรือ em.kku.ac.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.043 366 869 หรือ คุณศิวาพร เบอร์ 081 729 6644

 

ที่มา
Facebook : @Emergency Medicine KKU