การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563 Pediatric Neurologycal Emergency 2020
16Nov

การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563 Pediatric Neurologycal Emergency 2020

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

รายละเอียด
สมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) ขอเชิญกุมารแพทย์ และแพทย์ผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563 Pediatric Neurologycal Emergency 2020

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
คุณพิมพ์ชญา ปักศรีสิงห์ โทร.098 359 4415

 

ที่มา https://bit.ly/2IyNPdD