การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 39 CUMAR 2020
13Nov

การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 39 CUMAR 2020

ระหว่างวันพุธที่ 18- วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 รูปแบบ (Virtual meeting)

 

รายละเอียด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี 2563 ครั้งที่ 39 CUMAR 2020: Comprehensive Review in Internal Medicine 2020

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณจักรพงษ์ กลีบสัตบุตร โทร.0 2256 4000 ต่อ 61806

 

ที่มา www.cumar.in.th