การประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค ประจำปี 2564
03Dec

การประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค ประจำปี 2564

วันที่ 27-29 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียด
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค ประจำปี 2564  “ดมยาม่วนใจ๋..สู่ความก้าวไกลทางวิสัญญี From Basic to New Normal” ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR code ในโปสเตอร์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มงานวิสัญญีโรงพยาบาลนครพิงค์ โทร.053 999 200 ต่อ 6312,6313 (ในเวลาราชการ)


ที่มา
https://www.facebook.com/rcatofficial