การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
03Dec

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


รายละเอียด
ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน การลงทะเบียนสามารถเข้าร่วมได้ 2 รูปแบบ LIVE CONFERENCE และ ONLINE CONFERENCE ลงทะเบียน สแกน QR CODE ได้ในโปสเตอร์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น M อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร.0 2649 400 ต่อ 83058


ที่มา
http://em.md.chula.ac.th/emcc2021