การประชุมวิชาการประจำปี “Update on Influenza in COVID-19 Era
01Dec

การประชุมวิชาการประจำปี “Update on Influenza in COVID-19 Era”

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ


รายละเอียด

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ขอเรียนเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคติดเชื้อที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม โดยสามารถสแกนลงทะเบียนได้ที่ QR CODE ในโปสเตอร์ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 การเข้าร่วมประชุมมีทั้ง On-Site และ Virtual


สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
คุณอรวรรณ เกตุพานิช โทร.086 990 1806


ที่มา

https://www.facebook.com/มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่