การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563 ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
12Nov

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563 ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

รายละเอียด
ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 โดยมีหัวเรื่อง “Shift and Change in Headache Medicine” ณ ห้องประชุม ชั้น 21 โรงแรม Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย โทร.0 2716 5901,0 2716 5994

 

ที่มา http://neurothai.org/home.php