การประชุมวิชาการประจำปี 2563  Nutrition Education: Multidisciplinary Points of View
19Nov

การประชุมวิชาการประจำปี 2563  Nutrition Education: Multidisciplinary Points of View

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร


รายละเอียด
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2563Nutrition Education: Multidisciplinary Points of View

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.087 030 5301

 

ที่มา
https://www.spent.or.th/index.php/education/article/40