การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60 พ.ศ.2563
19Nov

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60 พ.ศ.2563

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

รายละเอียด
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60 พ.ศ.2563 (The 60th Anniversary of The Neurological Society of Thailand: Past, Present and Future) สามารถลงทะเบียนได้เป็น 2 รูปแบบ 1.แบบปกติ Onsite+Online 2.แบบรับชมผ่าน Online
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://register.nstt-virtual-meeting.com/home.php

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สมาคมประสารทวิทยาแห่งประเทศไทย โทร.0 2716 5901,0 2716 5994

 

ที่มา www.neurothai.org