การประชุมวิชาการประจำปี 2563 สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
12Nov

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

รายละเอียด
สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 “COVID and Crisis in Critical Care” ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย โทร.02 718 2255, 083 713 4043

 

ที่มา www.criticalcarethai.org