การประชุมวิชาการประจำปี 2563 สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช
12Nov

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช

รายละเอียด
สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช จัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 “Novel approaches to the management of sleep medicine” ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณธนภรณ์ โทร.062 436 3887,096 712 0005

 

ที่มา www.sst.or.th