แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาท ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
26Mar

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาท ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับ สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมผลิตและเผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาท ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ google drive link ด้านล่าง
https://drive.google.com/file/d/1vidZAxBnfgKjeU6XjFnad1yNiT84RXxH/view?fbclid=IwAR1AjNWLlSWR7fgh6ZRlcd_-KSw4J9NZaJydsiwDL8_lRKduQaaBu3SE2T8

 

ที่มา
https://web.facebook.com/prasat.neurology.3